Linkv.ist Kullanıcı Sözleşmesi

İş bu sözleşme Linkv.ist kullanıcısı ve Sahibi ile ilgili Yasal ilişki olarak bağlayıcı bir Niteliktedir. Kullanıcı bu belgeyi dikkatlice okumalıdır.

İş bu linkv.ist ile ilgili tüm sözleşme ilişkisi yalnızca Sahip ve Kullanıcılar arasında olsada üçüncü taraf aracılığıyla sağlandığı durumlarda (Google Play, Appstore) Google Play ve Apple'ın da bu Koşulları üçüncü taraf lehtar olarak uygulayabileceğini kabul ve beyan eder...

Kullanıcının bir bakışta bilmesi gerekenler

 • Lütfen bu Koşullardaki bazı hükümlerin yalnızca belirli Kullanıcı kategorileri için geçerli olabileceğini unutmayın. Özellikle, belirli hükümler yalnızca Tüketiciler veya Tüketici olarak nitelendirilmeyen Kullanıcılar için geçerli olabilir. Bu tür sınırlamalar, etkilenen her maddede her zaman açıkça belirtilir. Böyle bir ifadenin olmaması durumunda, maddeler tüm Kullanıcılar için geçerlidir.
 • Bu Uygulama, Ürün abonelikleri için otomatik yenileme kullanır. a) Yenileme süresi, b) Fesih detayları ve
 • Bu Uygulamadaki cayma hakkı, mutad meskenlerine bakılmaksızın tüm Tüketiciler için geçerlidir.Türkiye'de yaygın olarak iptal hakkı olarak da adlandırılan cayma hakkı, bu belgede sürekli olarak “cayma hakkı” olarak anılır.

KULLANIM ŞARTLARI

Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanan kullanım koşulları, bu Uygulamayı kullanırken genel olarak geçerlidir.

Belirli senaryolarda tek veya ek kullanım veya erişim koşulları geçerli olabilir ve bu gibi durumlarda ek olarak bu belgede belirtilmiştir.

Kullanıcılar, bu Uygulamayı kullanarak aşağıdaki gereksinimleri karşıladığını onaylar:

 • Kullanıcılar için Tüketici veya İş Kullanıcısı olma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur;
 • Kullanıcılar, Türkiye Hükümeti ambargosuna tabi olan veya Türkiye Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmazlar;
 • Kullanıcılar, Türkiye Hükümeti'nin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almaz;

Hesap kaydı

Hizmeti kullanmak için Kullanıcılar, gerekli tüm verileri veya bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlayarak bir Kullanıcı hesabı kaydetmeli veya oluşturmalıdır. Bunun yapılmaması, Hizmetin kullanılamamasına neden olacaktır.

Kullanıcılar, oturum açma kimlik bilgilerini gizli ve güvenli tutmaktan sorumludur. Bu nedenle, Kullanıcıların ayrıca bu Uygulama tarafından izin verilen en yüksek güç standartlarını karşılayan şifreler seçmeleri gerekmektedir.

Kaydolarak Kullanıcılar, kendi kullanıcı adları ve şifreleri altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlu olmayı kabul eder. Kullanıcılar, Kullanıcı hesapları, erişim kimlik bilgileri veya kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgilerinin ihlal edildiğini, gereksiz yere ifşa edildiğini veya çalındığını düşündüklerinde, bu belgede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla derhal ve açık bir şekilde Sahibine bilgi vermekle yükümlüdürler.

Hesap kaydı için koşullar

Kullanıcı hesaplarının bu Uygulamaya kaydı, aşağıda belirtilen koşullara tabidir. Kaydolarak, Kullanıcılar bu koşulları yerine getirmeyi kabul eder.

 • Botlar veya diğer otomatik yöntemlerle kaydedilen hesaplara izin verilmez.
 • Açıkça izin verilmedikçe, bir Kullanıcı hesabı başka kişilerle paylaşılamaz.

Hesap sonlandırma

Kullanıcılar istedikleri zaman aşağıdakileri yaparak hesaplarını sonlandırabilir ve Hizmeti kullanmayı bırakabilirler:

 • Bu Uygulamada hesap feshi için sağlanan araçları kullanarak.
 • Bu belgede verilen iletişim bilgilerinden doğrudan Sahip ile iletişime geçerek.

Hesabın askıya alınması ve silinmesi

Sahip, aşağıdaki durumlarda, Kullanıcının hesabını herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar:

 • Kullanıcı bu Koşulları ihlal etti; ve/veya

 • Kullanıcının bu Uygulamaya erişimi veya bu Uygulamaya kullanımı, Sahibin, diğer Kullanıcıların veya üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilir; ve/veya

 • Bu Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması yasa veya yönetmeliklerin ihlaline neden olabilir; ve/veya

 • yasal işlem veya hükümet müdahalesi yoluyla bir soruşturma yapılması durumunda; ve/veya

 • hesabın veya kullanımının, tamamen Sahibinin takdirine bağlı olarak uygunsuz veya saldırgan veya bu Koşulları ihlal ettiği kabul edilir.

Kullanıcı hesaplarının askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcılara herhangi bir tazminat, zarar veya tazminat talebi hakkı vermez. Kullanıcıya atfedilebilir sebeplerden dolayı hesapların askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcıyı herhangi bir geçerli ücret veya fiyat ödemekten muaf tutmaz.

Bu Uygulamadaki İçerik

Sahip, bu Uygulamada sağlanan içeriğin geçerli yasal hükümleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamak için azami çabayı taahhüt eder. Ancak böyle bir sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, Kullanıcıların haklarını kullanma konusundaki yasal ayrıcalıklarına halel gelmeksizin, Kullanıcılardan tercihen bu belgede verilen iletişim bilgilerini kullanarak ilgili şikayetleri bildirmeleri rica olunur.

Bu Uygulamadaki içerikle ilgili haklar - Tüm hakları saklıdır

Sahip, bu tür herhangi bir içerik için tüm fikri mülkiyet haklarını elinde tutar ve saklı tutar.

Kullanıcılar bu nedenle bu tür içeriği Hizmetin doğru kullanımı için gerekli olmayan veya zımni olmayan herhangi bir şekilde kullanamazlar.

Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılar kopyalayamaz, indiremez, paylaşamaz (aşağıda belirtilen sınırların ötesinde), değiştiremez, tercüme edemez, dönüştüremez, yayınlayamaz, iletemez, satamaz, alt lisans veremez, düzenleyemez, üçüncü şahıslara devredemez/atamayabilir veya türev çalışmalar oluşturamaz. Bu Uygulamada bulunan içerikten veya herhangi bir üçüncü şahsın Kullanıcının bilgisi olmadan bile Kullanıcı veya onun cihazı aracılığıyla bunu yapmasına izin verme.

Bu Uygulamada açıkça belirtildiği durumlarda, Kullanıcı, telif hakkı niteliklerinin ve Sahibi tarafından talep edilen diğer tüm niteliklerin doğru bir şekilde uygulanması şartıyla, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımı için bu Uygulama aracılığıyla sunulan bazı içerikleri indirebilir, kopyalayabilir ve/veya paylaşabilir. .

Telif hakkı için geçerli herhangi bir yasal sınırlama veya istisna etkilenmeyecektir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan içerik

Sahip, Kullanıcıların bu Uygulamaya kendi içeriklerini yüklemelerine, paylaşmalarına veya sağlamalarına izin verir.

Kullanıcılar, bu Uygulamaya içerik sağlayarak, yasal olarak buna izin verildiğini ve herhangi bir yasal hükmü ve/veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmediklerini onaylar.

Kabul edilebilir içerikle ilgili daha fazla bilgi, bu Koşulların kabul edilebilir kullanımları detaylandıran bölümünde bulunabilir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikle ilgili haklar

Kullanıcılar, bu Uygulamaya kendi içeriklerini sağlayarak, Sahibine, bu tür içeriği yalnızca sözleşmeye bağlı olarak bu Uygulamanın çalıştırılması ve bakımı için işlemesi için münhasır olmayan, tamamen ödenmiş ve telif ücretsiz bir lisans verdiklerini kabul ve beyan eder.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcılar bu Uygulamaya sağladıkları içerikle ilgili her türlü manevi haktan feragat eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla sağladıkları tüm içeriğin, bu Uygulamadaki içerik için belirtilen aynı genel koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve teyit eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla yükledikleri, yayınladıkları, paylaştıkları veya sağladıkları her türlü içerikten yalnızca sorumludur.

Kullanıcılar, Sahibin bu tür içeriği önleyici bir şekilde filtrelediğini veya denetlediğini kabul ve beyan eder.

Bu nedenle, Sahip, kendi takdirine bağlı olarak bu tür içeriği reddetme, sansürleme, kaldırma, silme, engelleme veya düzeltme ve söz konusu içeriğin herhangi bir geçerli yasayı ihlal ettiğini düşünürse, önceden bildirimde bulunmaksızın bu Uygulamaya erişimini engelleme hakkını saklı tutar. sağlanması veya üçüncü taraf hakkı veya Kullanıcılar, üçüncü taraflar, Sahip ve/veya Hizmetin kullanılabilirliği için başka bir risk teşkil etmesi.

İçeriğin kaldırılması, silinmesi, engellenmesi veya düzeltilmesi, bu tür içeriği sağlayan veya bundan sorumlu olan Kullanıcılara herhangi bir tazminat, zarar veya tazminat talebi hakkı vermez.

Kullanıcılar, bu Uygulamaya sağladıkları veya bu Uygulama aracılığıyla sağladıkları içerik nedeniyle ileri sürülen herhangi bir iddiadan ve/veya maruz kalınan zarardan Sahibini zararsız tutmayı kabul eder.

Bu Uygulamanın App Store'da bulunan bölümlerinden içeriğin kaldırılması

Bildirilen içerik sakıncalı bulunursa, 24 saat içinde kaldırılacak ve içeriği sağlayan Kullanıcının Hizmeti kullanması engellenecektir.

Dış kaynaklara erişim

Bu Uygulama sayesinde Kullanıcılar, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan harici kaynaklara erişebilir. Kullanıcılar, Sahibin bu tür kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle içeriklerinden ve kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

İçerikle ilgili olası hakların verilmesi için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca sağlanan kaynaklar için geçerli koşullar, bu tür üçüncü tarafların hüküm ve koşullarından veya bunların yokluğunda geçerli yasal yasadan kaynaklanır.

Kabul edilebilir kullanım

Bu Uygulama ve Hizmet, yalnızca bu Koşullar ve yürürlükteki yasalar kapsamında sağlandığı amaçlar kapsamında kullanılabilir.

Kullanıcılar, bu Uygulamayı ve/veya Hizmeti kullanmalarının geçerli yasaları, düzenlemeleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan yalnızca sorumludur.

Bu nedenle, Sahip, Kullanıcıların bu Uygulamaya veya Hizmete erişimini reddetmek, sözleşmeleri feshetmek, bu Uygulama veya Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir suiistimali yetkili makamlara bildirmek de dahil olmak üzere meşru menfaatlerini korumak için herhangi bir uygun önlemi alma hakkını saklı tutar - yargı gibi veya idari makamlar - Kullanıcıların aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri ile meşgul olduğu veya bu faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiği zaman:

 • yasaları, düzenlemeleri ve/veya bu Koşulları ihlal etmek;
 • herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmek;
 • Sahibinin meşru menfaatlerini önemli ölçüde zedeler;
 • Sahibini veya herhangi bir üçüncü şahsı gücendirmek.

API kullanım şartları

Kullanıcılar, Uygulama Programı Arayüzü (API) aracılığıyla bu Uygulama ile ilgili verilerine erişebilirler. API'nin, bu Uygulamaya erişen bir üçüncü taraf ürün/hizmet aracılığıyla kullanımı da dahil olmak üzere, API'nin her türlü kullanımı, bu Koşullara ve ayrıca aşağıdaki belirli koşullara tabidir:

 • Kullanıcı, Kullanıcının API'yi kullanımından veya API aracılığıyla verilere erişen herhangi bir üçüncü taraf ürün/hizmetini kullanmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan Sahibinin hiçbir sorumluluk taşımadığını ve sorumlu tutulamayacağını açıkça anlar ve kabul eder.

SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Ücretli Ürünler

Hizmetin bir parçası olarak bu Uygulamada sağlanan Ürünlerden bazıları ödeme esasına göre sağlanır.

Bu tür Ürünlerin satın alınması için geçerli olan ücretler, süre ve koşullar aşağıda ve bu Uygulamanın ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

Ürünleri satın almak için Kullanıcının bu Uygulamaya kaydolması veya oturum açması gerekir.

Ürün Açıklaması

Ürünlerin fiyatları, açıklamaları veya bulunabilirliği bu Uygulamanın ilgili bölümlerinde belirtilmiştir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu Uygulamadaki Ürünler teknik olarak mümkün olan en yüksek doğrulukla sunulsa da, bu Uygulamanın herhangi bir yolla (duruma göre grafik materyalleri, resimler, renkler, sesler dahil) temsil edilmesi yalnızca referans içindir ve ürünle ilgili herhangi bir garanti vermez. satın alınan Ürünün özellikleri.

Seçilen Ürünün özellikleri, satın alma sürecinde ana hatlarıyla belirtilecektir.

Satın alma süreci

Bir Ürün seçiminden sipariş gönderimine kadar atılan tüm adımlar, satın alma sürecinin bir parçasıdır.

Satın alma süreci şu adımları içerir:

 • Kullanıcılar, istedikleri Ürünü seçmeli ve satın alma seçimlerini doğrulamalıdır.
 • Kullanıcılar, satın alma seçiminde görüntülenen bilgileri inceledikten sonra, göndererek sipariş verebilirler.

Sipariş gönderimi

Kullanıcı bir sipariş verdiğinde aşağıdakiler geçerlidir:

 • Bir siparişin sunulması, sözleşmenin sonucunu belirler ve bu nedenle, Kullanıcı için sipariş sayfasında belirtildiği gibi fiyatı, vergileri ve olası diğer ücretleri ve masrafları ödeme yükümlülüğü yaratır.
 • Satın alınan Ürün'ün, kişisel bilgi veya veri sağlanması, spesifikasyonlar veya özel istekler gibi Kullanıcıdan aktif girdi gerektirmesi durumunda, siparişin verilmesi, Kullanıcı'nın buna uygun olarak işbirliği yapma yükümlülüğü doğurur.
 • Siparişin teslimi üzerine Kullanıcılar, siparişin alındığını onaylayan bir makbuz alacaklardır.

Tanımlanan satın alma süreciyle ilgili tüm bildirimler, bu amaçlarla Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilecektir.

Fiyat:% s

Kullanıcılar, satın alma sürecinde ve sipariş tesliminden önce, ücretlendirilecekleri her türlü ücret, vergi ve masraf (varsa teslimat masrafları dahil) hakkında bilgilendirilir.

Bu Uygulamadaki fiyatlar görüntülenir:

 • Kullanıcının göz attığı bölüme bağlı olarak, geçerli ücretler, vergiler ve masraflar hariç veya dahil.

ödeme yöntemleri

Kabul edilen ödeme yöntemleriyle ilgili bilgiler satın alma sürecinde sunulur.

Bazı ödeme yöntemleri yalnızca ek koşullara veya ücretlere tabi olabilir. Bu gibi durumlarda ilgili bilgiler bu Uygulamanın ilgili bölümünde bulunabilir.

Tüm ödemeler, üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla bağımsız olarak işlenir. Bu nedenle, bu Uygulama, kredi kartı bilgileri gibi herhangi bir ödeme bilgisi toplamaz, ancak yalnızca ödeme başarıyla tamamlandıktan sonra bir bildirim alır.

Mevcut yöntemlerle ödeme başarısız olursa veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından reddedilirse, Mal Sahibi satın alma siparişini yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. Başarısız veya reddedilen ödemeden kaynaklanan olası masraflar veya ücretler Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Gelecekteki Paparal ödemesi için yetkilendirme

Kullanıcılar, gelecekteki satın alımlara izin veren PayPal özelliğini yetkilendirirse, bu Uygulama, Kullanıcıların PayPal hesabına bağlı bir kimlik kodu saklayacaktır. Bu, bu Uygulamaya gelecekteki satın almalar için ödemeleri veya geçmiş satın almaların yinelenen taksitlerini otomatik olarak işleme yetkisi verecektir.

Bu yetkilendirme, Sahibi ile iletişime geçilerek veya PayPal tarafından sunulan kullanıcı ayarlarını değiştirerek herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Uygulama mağazası aracılığıyla satın alın

Bu Uygulama veya bu Uygulamada satışa sunulan belirli Ürünler, bir üçüncü taraf uygulama mağazası aracılığıyla satın alınmalıdır. Bu tür satın alma işlemlerine erişmek için Kullanıcılar, ilgili çevrimiçi mağazada ("Apple App Store" veya "Google Play" gibi) sağlanan ve kullanılan belirli cihaza bağlı olarak değişebilen talimatları izlemelidir.

Aksi belirtilmedikçe, üçüncü taraf çevrimiçi mağazalar aracılığıyla yapılan satın almalar da bu tür üçüncü tarafların hüküm ve koşullarına tabidir ve herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda her zaman bu Koşullar geçerli olacaktır.

Bu tür üçüncü taraf çevrimiçi mağazalardan satın alan kullanıcılar bu nedenle bu tür satış hüküm ve koşullarını dikkatlice okumalı ve kabul etmelidir.

Kullanım haklarının saklanması

Kullanıcılar, toplam satın alma fiyatı Sahibi tarafından alınana kadar satın alınan Ürünü kullanmak için herhangi bir hak edinmezler.

Teslimat

Hizmetlerin performansı

Satın alınan hizmet, bu Başvuruda belirtilen veya siparişin tesliminden önce bildirildiği şekilde gerçekleştirilecek veya kullanıma sunulacaktır.

Kontrat süresi

abonelikler

Abonelikler, Kullanıcıların belirli bir süre boyunca sürekli veya düzenli olarak bir Ürün almasına olanak tanır.

Ücretli abonelikler, ödemenin Sahibi tarafından alındığı gün başlar.

Abonelikleri sürdürmek için, Kullanıcılar gerekli yinelenen ücreti zamanında ödemelidir. Bunun yapılmaması hizmet kesintilerine neden olabilir.

Sabit vadeli abonelikler

Ücretli sabit vadeli abonelikler, Ödemenin Sahibi tarafından alındığı gün başlar ve Kullanıcı tarafından seçilen veya satın alma sürecinde belirtilen abonelik süresi boyunca sürer.

Abonelik süresi sona erdiğinde, Kullanıcı ilgili ücreti ödeyerek aboneliği yenilemediği sürece Ürüne erişilemez.

Belirli süreli abonelikler, zamanından önce sonlandırılamaz ve abonelik süresinin bitiminde sona erer.

Apple Kimliği aracılığıyla ele alınan abonelikler

Kullanıcılar, bu Uygulamadaki ilgili süreci kullanarak Apple App Store hesaplarıyla ilişkili Apple Kimliğini kullanarak bir Ürüne abone olabilirler. Bunu yaparken, Kullanıcılar bunu kabul eder ve kabul eder.

 • ödenmesi gereken herhangi bir ödeme, Apple Kimliği hesaplarından tahsil edilecektir;
 • Kullanıcı, cari dönem sona ermeden en az 24 saat önce iptal etmediği sürece, abonelikler aynı süre için otomatik olarak yenilenir;
 • yenileme için ödenmesi gereken tüm ücretler veya ödemeler, cari dönemin bitiminden 24 saat önce tahsil edilecektir;
 • abonelikler, Kullanıcıların Apple App Store hesap ayarlarından yönetilebilir veya iptal edilebilir.

Yukarıdakiler, bu Koşulların herhangi bir çelişkili veya farklılık gösteren hükmüne göre geçerli olacaktır.

Otomatik Yenileme

Kullanıcı, bu Koşulların ve/veya bu Uygulamanın ilgili bölümünde belirtilen fesih için son tarihler içinde aboneliği iptal etmedikçe, Kullanıcının satın alma sırasında seçtiği ödeme yöntemiyle abonelikler otomatik olarak yenilenir.

Yenilenen abonelik, orijinal süreye eşit bir süre boyunca sürecektir.

Kullanıcı, otomatik yenilemeyi iptal etmek için izlenecek prosedürün ana hatlarını çizen, makul bir avans ile yaklaşan yenilemeye ilişkin bir hatırlatma alacaktır.

Sonlandırma

Yinelenen abonelikler, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri kullanılarak veya - varsa - bu Uygulama içindeki ilgili kontroller kullanılarak Mal Sahibine açık ve net bir fesih bildirimi gönderilerek herhangi bir zamanda feshedilebilir.

Sonlandırma bildirimi

Aboneliğin yenilenmesinden önce Üye tarafından fesih bildirimi alınırsa, fesih, cari dönem tamamlanır tamamlanmaz yürürlüğe girer.

Kullanıcı hakları

Cayma Hakkı

İstisnalar söz konusu olmadıkça, Kullanıcı aşağıda belirtilen süre içinde (genellikle 14 gün) herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olabilir. Kullanıcılar bu bölümde para çekme koşulları hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Cayma hakkı kimler için geçerlidir

Cayma hakkı, mesafeli sözleşmelerde Türkiye Tüketiciler için tasarlanmış bir haktır (çünkü Kullanıcı sözleşmeyi kapatmadan Ürünleri göremez veya deneyemez). Sözleşmeden cayma, sözleşme taraflarının sözleşmeyi ifa etme yükümlülüğünü sona erdirir.

Bu Uygulamada cayma hakkı, nerede bulunduklarına bakılmaksızın tüm Tüketiciler için geçerlidir.

Aşağıda belirtilen istisnalardan herhangi biri söz konusu olmadıkça, varsa Tüketici olan Kullanıcılar, durumlarına göre belirlenen süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Bu niteliğe uymayan kullanıcılar bu bölümde açıklanan haklardan yararlanamazlar.

Cayma hakkının kullanılması

Cayma haklarını kullanmak için, Kullanıcılar, Sözleşmeden çekilme niyetlerine ilişkin net bir beyanı Mal Sahibine göndermelidir.

Bu amaçla Kullanıcılar, bu belgenin “tanımlar” bölümünde bulunan model çekme formunu kullanabilirler. Bununla birlikte, kullanıcılar, herhangi bir uygun şekilde açık bir beyanda bulunarak sözleşmeden çekilme niyetlerini ifade etmekte özgürdürler. Kullanıcılar, bu hakkı kullanabilecekleri son tarihe uymak için, çekilme bildirimini, çekilme süresi sona ermeden göndermelidir.

Para çekme süresi ne zaman sona erer?

 • Bir hizmetin satın alınmasıyla ilgili olarak, Kullanıcı cayma hakkından feragat etmedikçe, cayma süresi sözleşmenin kurulduğu günden 14 gün sonra sona erer.

Geri çekilmenin etkileri

Bir sözleşmeden doğru bir şekilde geri çekilen Kullanıcılara, varsa teslimat masraflarını karşılayanlar da dahil olmak üzere, Sahibine yapılan tüm ödemeler için Mal Sahibi tarafından geri ödeme yapılacaktır.

Ancak, Mal Sahibi tarafından sunulan en düşük maliyetli standart teslimat türü dışında belirli bir teslimat yönteminin seçilmesinden kaynaklanan herhangi bir ek maliyet geri ödenmeyecektir.

Bu tür bir geri ödeme, gereksiz gecikme olmaksızın ve her halükarda, Kullanıcının sözleşmeden çekilme kararının Sahibine bildirildiği günden itibaren en geç 14 gün içinde yapılacaktır. Kullanıcı ile aksi kararlaştırılmadıkça, geri ödemeler, ilk işlemi gerçekleştirmek için kullanılanla aynı ödeme yöntemi kullanılarak yapılacaktır. Herhangi bir durumda, Kullanıcı bu tür bir geri ödeme sonucunda herhangi bir masraf veya ücrete maruz kalmayacaktır.

…hizmetlerin satın alınmasında

Bir Kullanıcı, hizmetin cayma süresi sona ermeden önce yapılmasını talep ettikten sonra cayma hakkını kullandığında, Kullanıcı, Sağlanan hizmetin kısmıyla orantılı olarak Mal Sahibine bir miktar ödeyecektir.

Bu ödeme, sözleşmeyle kararlaştırılan ücrete dayalı olarak hesaplanacak ve sözleşmenin tam kapsamı ile karşılaştırıldığında, Kullanıcının geri çekildiği zamana kadar sağlanan hizmet kısmıyla orantılı olacaktır.

garantiler

Mallar için para iade garantisi

Yürürlükteki yasal haklara halel getirmeksizin, Sahip, Kullanıcılara, memnun kalmadıkları bir satın alma işlemini iptal etme ve satın alınan malların teslim edildiği günden itibaren 15 gün içinde para iadesi alma hakkı verir.

Ürün Sahibi, orijinal işlemle aynı ödeme yöntemini kullanarak satın alınan Ürün'ün fiyatını iade edecektir. Bu haktan yararlanmak için Kullanıcılar, Sahibine açık bir bildirim göndermelidir. Bir motivasyon gerekli olmamakla birlikte, Kullanıcılardan para iade garantisi talep etmelerinin nedenini belirtmeleri rica olunur.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen süre içerisinde, satın aldıkları malları, zarar görmemiş, temiz ve yeniden satışa uygun olduklarından emin olarak, masrafları kendilerine ait olmak üzere Mal Sahibine iade etmelidir. Mallar orijinal ambalajı içinde iade edilmelidir. Malları teslim aldıktan sonra Mal Sahibi, para iade garantisi için geçerli tüm koşulların yerine getirildiğini doğrulayacak ve eğer öyleyse satın alma fiyatını iade edecektir.

Hizmetler için para iade garantisi

Yürürlükteki yasal haklara halel getirmeksizin, Sahip, Kullanıcılara, memnun kalmadıkları bir hizmetin satın alınmasını iptal etme ve sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 15 gün içinde para iadesi alma hakkı verir.

Ürün Sahibi, orijinal işlemle aynı ödeme yöntemini kullanarak satın alınan Ürün'ün fiyatını iade edecektir. Bu haktan yararlanmak için Kullanıcılar, Sahibine açık bir bildirim göndermelidir. Bir motivasyon gerekli olmamakla birlikte, Kullanıcılardan para iade garantisi talep etmelerinin nedenini belirtmeleri rica olunur.

Böyle bir bildirimin alınması üzerine, Mal Sahibi, para iade garantisi için geçerli tüm koşulların yerine getirildiğini doğrulayacak ve eğer öyleyse satın alma fiyatını iade edecektir. Bu durumda, Kullanıcılar artık satın alınan hizmete erişemez.

Sorumluluk ve tazminat

Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu Koşullardaki hiçbir şey, Kullanıcının 2010 Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) veya benzer herhangi bir Eyalet ve Bölge mevzuatı kapsamında sahip olabileceği ve hariç tutulamayan, kısıtlanamayan veya değiştirilemeyen herhangi bir garanti, koşul, garanti, hak veya çareyi hariç tutmaz, kısıtlamaz veya değiştirmez. (hariç tutulamaz hak). Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, hariç tutulamayan bir hakkın ihlaline ilişkin sorumluluk ve bu Kullanım Koşulları kapsamında başka şekilde hariç tutulmayan yükümlülük de dahil olmak üzere Kullanıcıya karşı sorumluluğumuz, Sahibin takdirine bağlı olarak, -hizmetlerin ifa edilmesi veya hizmetlerin tekrar sağlanmasının bedelinin ödenmesi.

Türkiye Kullanıcıları

Garanti Reddi

Bu Uygulama kesinlikle “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” esasına göre sağlanmaktadır. Hizmetin kullanımı Kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Sahip, herhangi bir zımni satılabilirlik garantisi, belirli bir amaca uygunluk veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm koşulları, beyanları ve garantileri açıkça reddeder. üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi. Kullanıcı tarafından sahibinden veya Hizmet aracılığıyla alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Sahip, yan kuruluşları, iştirakleri, lisans verenleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları içeriğin doğru, güvenilir veya doğru olduğunu garanti etmez; Hizmetin Kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacağını; Hizmetin belirli bir zamanda veya yerde kesintisiz veya güvenli olarak sunulacağını; herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceğini; veya Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediği. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir içerik, riski kullanıcılara ait olmak üzere indirilir ve bu tür indirmelerden veya Kullanıcıların Hizmet'i kullanımından kaynaklanan Kullanıcıların bilgisayar sistemine veya mobil cihazlarına gelebilecek herhangi bir hasar veya veri kaybından yalnızca kullanıcılar sorumlu olacaktır. Hizmet.

Sahip, Hizmet veya herhangi bir hiper bağlantılı web sitesi veya hizmet aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmet için garanti, tasdik, garanti veya sorumluluk üstlenmez ve Sahip, herhangi bir Kullanıcılar ve üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki işlem.

Hizmet erişilemez hale gelebilir veya Kullanıcıların web tarayıcısı, mobil cihazı ve/veya işletim sistemi ile düzgün çalışmayabilir. Sahibi, Hizmet içeriğinden, bu Hizmetin işleyişinden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir algılanan veya fiili zarardan sorumlu tutulamaz.

Federal yasalar, bazı eyaletler ve diğer yargı bölgeleri, belirli zımni garantilerin hariç tutulmasına ve sınırlandırılmasına izin vermez. Yukarıdaki istisnalar Kullanıcılar için geçerli olmayabilir. Bu Sözleşme, Kullanıcılara belirli yasal haklar verir ve Kullanıcılar, eyaletten eyalete değişen başka haklara da sahip olabilir. Bu sözleşme kapsamındaki sorumluluk reddi ve istisnalar, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

Yükümlülük Sınırlamaları

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Mal Sahibi ve onun yan kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

 • Hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan kar kaybı, iyi niyet, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlar ; ve
 • Hizmetin veya Kullanıcı hesabının veya burada yer alan bilgilerin bilgisayar korsanlığı, kurcalama veya diğer yetkisiz erişim veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya yaralanma;
 • içerikteki herhangi bir hata, hata veya yanlışlık;
 • Kullanıcının Hizmete erişiminden veya Hizmet'i kullanımından kaynaklanan, her ne şekilde olursa olsun kişisel yaralanma veya mal hasarı;
 • Sahibinin güvenli sunucularına ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz erişim veya bunların kullanımı;
 • Hizmete veya Hizmetten iletimin kesilmesi veya durdurulması;
 • Hizmete veya Hizmet aracılığıyla iletilebilecek herhangi bir hata, virüs, truva atı veya benzerleri;
 • herhangi bir içerikteki herhangi bir hata veya eksiklik veya Hizmet aracılığıyla gönderilen, e-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar; ve/veya
 • Herhangi bir Kullanıcının veya üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranışları. Mal Sahibi ve onun bağlı kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları hiçbir durumda, herhangi bir iddia, takibat, yükümlülük, yükümlülük, zarar, kayıp veya maliyetten sorumlu tutulamaz. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında önceki 12 ay içinde Sahip'e ödenen tutar veya Sahip ile Kullanıcı arasındaki bu sözleşmenin süresi, hangisi daha kısaysa.

Bu sorumluluğun sınırlandırılması bölümü, iddia edilen sorumluluğun sözleşmeye, haksız fiile, ihmale, kusursuz sorumluluğa veya başka bir temele dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, şirkete böyle bir olasılık hakkında bilgi verilmiş olsa bile, geçerli yargı alanındaki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. zarar.

Bazı yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar veya hariç tutmalar Kullanıcı için geçerli olmayabilir. Şartlar, Kullanıcıya özel yasal haklar verir ve Kullanıcı, yargı alanından yargı alanına değişen başka haklara da sahip olabilir. Koşullar kapsamındaki sorumluluk reddi, istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

tazminat

Kullanıcı, Sahibini ve bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, memurlarını, yöneticilerini, acentelerini, ortak markalarını, ortaklarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını her türlü iddia veya talep, zarar, yükümlülük, kayıp, yükümlülüklere karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder. , masraflar veya borç ve yasal ücretler ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere masraflar,

 • Kullanıcı tarafından iletilen veya alınan herhangi bir veri veya içerik dahil olmak üzere Kullanıcının Hizmeti kullanımı ve erişimi;
 • Kullanıcının bu şartlarda ortaya konan beyan ve garantilerden herhangi birini ihlal etmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu şartların ihlali;
 • Kullanıcının herhangi bir gizlilik hakkı veya fikri mülkiyet hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmesi;
 • Kullanıcının herhangi bir yasal yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal etmesi;
 • Kullanıcının benzersiz kullanıcı adı, şifresi veya varsa diğer güvenlik önlemleriyle üçüncü taraf erişimi de dahil olmak üzere Kullanıcının hesabından gönderilen, yanıltıcı, yanlış veya yanlış bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir içerik;
 • Kullanıcının kasıtlı suistimali; veya
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Kullanıcı veya bağlı kuruluşları, memurları, yöneticileri, acenteleri, ortak markaları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları tarafından yasal hüküm.

Ortak hükümler

Feragat Yok

Sahibin bu Koşullar kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, bu tür bir hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Hiçbir feragat, söz konusu terimden veya başka herhangi bir terimden daha ileri veya sürekli bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Hizmet kesintisi

Mümkün olan en iyi hizmet seviyesini sağlamak için, Sahip, Kullanıcıları uygun şekilde bilgilendirerek bakım, sistem güncellemeleri veya diğer değişiklikler için Hizmeti kesme hakkını saklı tutar.

Yasaların sınırları dahilinde, Sahip ayrıca Hizmeti tamamen askıya almaya veya sona erdirmeye karar verebilir. Hizmetin feshedilmesi durumunda, Sahip, Kullanıcıların Kişisel Verileri veya bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak geri çekmelerini sağlamak için Kullanıcılarla işbirliği yapacaktır.

Ek olarak, Hizmet, “mücbir sebepler” (örn. iş faaliyetleri, altyapı arızaları veya elektrik kesintileri vb.) gibi Mal Sahibinin makul kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı kullanılamayabilir.

hizmet satışı

Kullanıcılar, Sahibinin doğrudan veya meşru bir yeniden satış programı aracılığıyla verilen önceden açık yazılı izni olmadan bu Uygulamanın ve Hizmetinin herhangi bir bölümünü çoğaltamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya istismar edemez.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Uygulamanın gizlilik politikasına başvurabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Koşulların daha spesifik hükümlerine halel getirmeksizin, bu Uygulamaya ilişkin telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve tasarım hakları gibi tüm fikri mülkiyet hakları, Sahibin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve tarafından sağlanan korumaya tabidir. fikri mülkiyetle ilgili geçerli yasalar veya uluslararası anlaşmalar.

Bu Uygulama ile bağlantılı olarak görünen tüm ticari markalar - itibari veya mecazi - ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime işaretleri, illüstrasyonlar, resimler veya logolar, Sahibin veya lisans verenlerinin münhasır mülküdür ve öyle kalır ve tabidir. fikri mülkiyetle ilgili geçerli yasalar veya uluslararası anlaşmalar tarafından sağlanan korumaya.

Bu Koşullardaki Değişiklikler

Sahip, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya başka şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, Sahip, bu değişiklikleri Kullanıcıya uygun şekilde bildirecektir.

Bu tür değişiklikler yalnızca gelecekte Kullanıcı ile olan ilişkiyi etkileyecektir.

Hizmetin sürekli kullanımı, Kullanıcının revize edilmiş Koşulları kabul ettiği anlamına gelecektir. Kullanıcılar değişikliklere bağlı kalmak istemezlerse Hizmeti kullanmayı bırakmalıdırlar. Gözden geçirilmiş Koşulların kabul edilmemesi, taraflara Sözleşmeyi feshetme hakkı verebilir.

Geçerli önceki sürüm, Kullanıcının kabulünden önceki ilişkiyi yönetecektir. Kullanıcı, Sahipten önceki herhangi bir sürümü edinebilir.

Yürürlükteki yasanın gerektirmesi durumunda, Sahip, değiştirilen Koşulların yürürlüğe gireceği tarihi belirtecektir.

sözleşmenin devri

Sahip, Kullanıcının meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak, bu Koşullar kapsamındaki tüm hakları veya yükümlülükleri devretme, atama, novation yoluyla elden çıkarma veya alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar. Bu Koşullardaki değişikliklere ilişkin hükümler buna göre uygulanacaktır.

Kullanıcılar, İşbu Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini, Sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde devredemez veya devredemez.

Kişiler

Bu Uygulamanın kullanımına ilişkin tüm iletişimler, bu belgede belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderilmelidir.

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacak olan kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Türkiye Kullanıcıları

Bu tür geçersiz veya uygulanamaz herhangi bir hüküm, geçerli, uygulanabilir ve orijinal amacı ile tutarlı hale getirmek için makul olarak gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, yorumlanacak ve yeniden düzenlenecektir. Bu Koşullar, buradaki konuyla ilgili olarak Kullanıcılar ve Sahip arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki tüm sözleşmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu Koşullar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Yukarıdakilere halel getirmeksizin, bu Koşulların belirli bir hükmünün geçersizliği, geçersizliği veya uygulanmasının imkansızlığı, ayrılan hükümler Sözleşme için gerekli olmadıkça veya tarafların imzalayamayacağı kadar önemli olmadıkça, Sözleşmenin tamamını geçersiz kılmaz. hükmünün geçerli olmayacağını bilselerdi veya kalan hükümlerin taraflardan herhangi biri için kabul edilemez bir zorluğa dönüşeceği durumlarda sözleşmeyi feshedebilirdi.

geçerli yasa

Bu Koşullar, yasaların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, bu belgenin ilgili bölümünde açıklandığı gibi, Sahibin ikamet ettiği yerin kanunlarına tabidir.

yargı yeri

Bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf hakkında karar verme münhasır yetkisi, bu belgenin ilgili bölümünde gösterildiği gibi, Sahibin bulunduğu yerdeki mahkemelere aittir.

Tartışmalı karar

Dostane anlaşmazlık çözümü

Kullanıcılar, herhangi bir anlaşmazlığı, onları dostane bir şekilde çözmeye çalışacak olan Sahibine getirebilir.

Kullanıcıların yasal yollara başvurma hakları her zaman etkilenmeyecek olmakla birlikte, bu Uygulamanın veya Hizmetin kullanımıyla ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda, Kullanıcıların bu belgede verilen iletişim bilgilerinden Sahibi ile iletişime geçmeleri rica olunur.

Kullanıcı, kısa bir açıklama ve varsa ilgili siparişin, satın almanın veya hesabın ayrıntılarını içeren şikayeti, Sahibin bu belgede belirtilen e-posta adresine gönderebilir.

Mal Sahibi, şikayeti gereksiz gecikme olmaksızın ve onu aldıktan sonra 21 gün içinde işleme koyacaktır.

Linkv.ist gerektiğin de üyelere müdahale edebilir.

Tüketiciler için çevrimiçi anlaşmazlık çözümü

Türkiye Yasası, çevrimiçi satış ve hizmet sözleşmeleriyle ilgili ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için mahkeme dışı bir yöntemi kolaylaştıran alternatif anlaşmazlık çözümleri için çevrimiçi bir platform oluşturmuştur.

Sonuç olarak, herhangi birTüketici çevrimiçi olarak akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için bu platformu kullanabilir. Platform aşağıdaki linkte mevcuttur .

[email protected]